Chương trình tạm ngưng

Chương trình tiếp theo: Ca nhạc theo yêu cầu tiếng Thái

Giờ phát: 05H30 - 06H00